Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PE Schade Zakelijk Samenvatting 2018/2019

(0)
€59,95
PE Schade Zakelijk Samenvatting 2018/2019

VERZEKERING


Toetstermen
1c.1; 1c.3; 1c.17; 1e.2; 1e.17; 2c.1; 2c.5;2e.4; 2e.5; 3d.2; 3e.2

Ontwikkeling
Digitale ontwikkelingen gaan snel en het risico dat een cyberincident zich voordoet is groot, vaak met verstrekkende
gevolgen en schade voor een ondernemer. Hierbij valt te denken aan: – Datalekken als gevolg van bijvoorbeeld
hacking, menselijke fouten, door toedoen van werknemers, verloren of gestolen apparaten. – Boetes opgelegd door de
Autoriteit Persoonsgegevens.
– Administratie die door malware niet meer toegankelijk is.
– Cyberdiefstal: hackers boeken geld over.
– Forensisch onderzoek, herstelkosten.
– Afpersing.
– Behoefte aan crisismanagement in verband met onder andere imagoschade.
– Bedrijfsschade doordat productie stil komt te liggen of omzet wegvalt.
De kandidaat kent de risico’s die kunnen worden verzekerd op een cyberverzekering. De kandidaat kent de gevolgen
van de Wet Bescherming persoonsgegevens voor de cyberverzekering.
De kandidaat weet in hoeverre cyberrisico’s verzekerd zijn op een vermogensbeschermende schadeverzekering of
materiële schadeverzekering. De kandidaat kan aan de hand van polisvoorwaarden beoordelen of een cyberrisico is
verzekerd op een cyberverzekering. De kandidaat kan aan de hand van polisvoorwaarden beoordelen welke schades
zijn verzekerd op een cyberverzekering en op welke rubriek deze schades zijn gedekt.


De schade die voortvloeit uit datalekken, is een vorm van “zuivere vermogensschade”. Door de invoering
van de AVG zullen de gevolgen van datalekken alleen groter worden. De cyberverzekering kan in dit geval
een oplossing bieden. De cyberverzekering is een vrij nieuw product. De verschillen in de voorwaarden van
de diverse aanbieders zijn groot. Het is mogelijk dat cyberaansprakelijkheid al voor een deel is opgenomen
in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Het betreft meestal dekking bij letsel of fysieke
schadevergoeding en de kosten van juridische bijstand in geval van aanspraken van derden. Dit als gevolg
van verlies van persoonsgegevens en/of bedrijfsinformatie.
Er zijn diverse cyberverzekeringen, met ieder aparte dekkingen. De inhoud van de dekking is afhankelijk
van bij welke verzekeraarde cyberpolis wordt gesloten en voor welke dekking er is gekozen. Ook is de
markt voor cyberverzekeringen op dit moment erg in beweging. Het is dus zaak om goed te kijken naar de
diverse voorwaarden, en deze goed met elkaar te vergelijken.
Op dit moment zijn er twee type dekkingen:

Dekking 1
Deze dekking vergoedt de schade in de fase voordat een cyberincident zich manifesteert. Dit kan gebeuren
op het moment dat er vermoeden is van een cyberincident. Op dat het moment kan de aangevallen partij
worden afgeperst.
Dan is er behoefte aan extra ict personeel om de aanval af te wenden.
Dekking 1 dekt deze schade.

Dekking 2
In deze fase is er al sprake van een cyberaanval. Het probleem zal nu opgelost moeten worden en er zal
onderzoek moeten worden gedaan naar wie verantwoordelijk is voor de schade. Daarbij zal het “lek”
moeten worden afgedicht zodat in de toekomst een cyberaanval kan worden voorkomen. Uiteraard is er ook
schade, omdat bijvoorbeeld niet gewerkt kon worden of is er gevoelige informatie op straat komen te liggen
die imago schade of andere bedrijfsschade oplevert.
Deze dekking zal meer kosten met zich meebrengen dan dekking 1 en is over het algemeen hoger
De premie is echter doorgaans afhankelijk van de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen om een aanval
te voorkomen. Hoe groter de voorzorgsmaatregelen zijn, hoe lager de premie.

1.1.1 Crisismanagement
Onder crisismanagement valt doorgaans coaching, forensisch -en juridisch onderzoek, kredietbewaking,
melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Public Relations. In de praktijk betekent dit dat er een
noodnummer beschikbaar is dat gebeld kan worden tijdens een cyberincident. Er zal vervolgens een coach
worden aangesteld die praktische vraagstukken oppakt. Zo wordt er allereerst bepaald wat er is gebeurd en
of hiervan melding gemaakt dient te worden bij de AP. Aansluitend wordt er een partij ingeschakeld die een
forensisch en/of juridisch onderzoek kan uitvoeren. Hierbij wordt eveneens bijstand verleend in de
communicatie naar betrokkenen en de media om eventuele reputatieschade te beperken.

1.1.2 Eigen schade
Afpersing, bedrijfsschade, boetes, cyberdiefstal en herstelkosten zijn veelal gedekt onder de categorie
eigen schade. Bij afpersing dient gedacht te worden aan het gijzelen van computersystemen waarbij
losgeld wordt geëist, de zogenoemde ransomware. Onder bedrijfsschade valt het stilvallen van het primaire
proces van een organisatie. Dit levert meestal de grootste kosten op bij een cyberincident.
Een voorbeeld uit de praktijk geeft aan wat het belang is van de cyberverzekering :
Een recruiter van een zorginstelling stuurde per ongeluk het verkeerde bestand mee in een e-mail naar vier
kandidaten. Het bestand bevatte namen, adressen en BSN-nummers van voormalige werknemers. De
verzekerde belde de verzekeraar voor assistentie en een cyber incident manager werd aangesteld.
Juridische adviseurs werden ingeschakeld om de met regelgeving samenhangende gevolgen te managen.

1.1.3 Boetes
Behalve de verplichting tot schadevergoeding kan het betreffende bedrijf ook nog geconfronteerd worden
met een boete. In Nederland is het normaliter niet toegestaan om boetes te verzekeren, aangezien dit
tegenstrijdig kan zijn met de openbare orde of goede zeden (artikel 3:40 BW). Diverse verzekeraars geven
echter aan dat zij bestuurlijke boetes vergoeden. Hier zijn meerdere beperkende bepalingen aan
verbonden. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat een boete vergoed mag worden indien een organisatie
‘alle redelijke beveiligingsmaatregelen’ heeft getroffen en desondanks toch een boete krijgt opgelegd.
Wanneer al deze beveiligingsmaatregelen zijn genomen is het overigens nog maar de vraag of de autoriteit
een boete zou opleggen. Cyberdiefstal is eveneens gedekt in meerdere verzekeringen. Denk hierbij aan
een hacker die geld overmaakt na het binnendringen van een systeem. Ook zijn de kosten voor herstel in
de meeste polissen gedekt. Hieronder vallen de kosten die nodig zijn om data te herstellen en eventueel
aanvullend forensisch onderzoek te laten doen.
Afhankelijk van de polis rekenen verzekeraars een eigen risico. Het is mogelijk dat er voor het verzekeren
van boetes een extra eigen risico van toepassing is.

Deze PE Schade Zakelijk Samenvatting is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen PE Schade Zakelijk in de periode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019

PE Schade Zakelijk Samenvatting

Financieel adviseurs zijn verplicht hun PE-examen(s) in een vastgestelde periode van drie jaar te behalen. De ontwikkelingen, die in de PE-examens worden opgenomen zijn daarom op 1 januari 2018 niet ouder dan drie jaar. De PE-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waardoor ook de onderliggende modules in de PE-examens aan de orde komen.

In onze PE Schade Zakelijk Samenvatting komen alle onderwerpen aan bod die ook tijdens het examen zullen worden behandeld.

Onderwerpen die wel onder PE Schade Zakelijk vallen:

Ontwikkelingen in het kader van de Wft zijn onderwerpen waarvan de financiële adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben en die op 1 januari 2018 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar;
Ontwikkelingen die betrekking hebben op wet-en regelgeving die zeker worden geïmplementeerd (minimaal aangenomen zijn door de Eerste Kamer, beleid van ministeries en jurisprudentie);
Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviespraktijk van de gemiddelde adviseur;
Bedrijfsregelingen of wetgeving die van belang zijn voor de adviespraktijk.

Onderwerpen die niet onder PE Schade Zakelijk vallen:

Ontwikkelingen die betrekking hebben op periodieke aanpassingen van bedragen, limieten, indexeringen etc., tenzij deze het gevolg zijn van structuurwijziging of wijziging van relevante wet- en regelgeving;
Voorgenomen wetswijzigingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze op 1 januari 2018 zijn ingevoerd of bekend zijn;
Maatschappij specifieke of -generieke productinformatie;
Ontwikkelingen ouder dan drie jaar.

Er is rekening gehouden met de positie van de modules in de beroepskolom.

PE Schade Zakelijk Oefenexamens

Wil je naast deze samenvatting ook de beste oefenexamens maken? PE Schade Zakelijk Oefenexamens. Je kunt ook starten met een Gratis PE Schade Zakelijk oefenexamen.

Info Training

 • Lessen 10
 • Toetsen 0
 • Duur 6 uur
 • Niveau MBO | HBO
 • Taal Nederlands
 • Cursisten 665
 • Assessments Zelfstudie
 • PE Schade Zakelijk samenvatting 2018/19 0/10

  • Les1.1
   VERZEKERING
   30 min
  • Les1.2
   ASBEST VERWIJDEREN
   30 min
  • Les1.3
   NTA 8220
   30 min
  • Les1.4
   VERDUIDELIJKING BEGRIPPEN
   30 min
  • Les1.5
   WET MELDPLICHT DATALEKKEN
   30 min
  • Les1.6
   WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
   30 min
  • Les1.7
   WIJZIGINGEN IN 2018
   30 min
  • Les1.8
   BEROEPSMATIG GEBRUIK VAN DRONES
   30 min
  • Les1.9
   UBO EN SANCTIEWET
   30 min
  • Les1.10
   WAT IS HET SOLAS-VERDRAG?
   30 min

PE Schade Zakelijk examen reserveren

In samenwerking met Eureka examens bieden we je de mogelijkheid het PE Schade Zakelijk examen snel en eenvoudig te kunnen maken. We doen dit op 8 plaatsen in Nederland; Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Woerden en Zwolle.
Deze locaties hebben gemiddeld 20 examen plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom snel een datum en een tijdstip.

Kosten PE Schade Zakelijk examen

De kosten voor het examen bedragen €127,50. De examens zijn vrijgesteld van BTW.

Eureka Examens is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als WFT-exameninstituut onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Een exameninstituut draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van de organisatie en de afname van examens. Bij Eureka Examens kan je alle WFT & PE examens maken.

Beoordelingen

Gemiddelde Beoordeling

0
0 beoordeling

Cijfers Beoordeling

5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
€59,95