Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PE Inkomen Samenvatting 2019/2020

(0)
€29,95
PE Inkomen Samenvatting 2019/2020

Afkoopregeling voor lijfrenten bij langdurige arbeidsongeschiktheid


Toetstermen
1a.7; 3a.1; 3b.3; 3c.2

Ontwikkeling
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan sinds 1-1-2015 een lijfrente worden afgekocht zonder revisierente te betalen.
De kandidaat houdt in een adviestraject voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering rekening met een eventueel lijfrentekapitaal dat beschikbaar kan komen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.


Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk om een lijfrentevoorziening af te kopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, zonder dat er revisierente in rekening wordt gebracht. Wel zijn er een aantal voorwaarden aan deze afkoop verbonden. Indien men niet voldoet aan deze voorwaarden zal alsnog revisierente over het gehele bedrag in rekening worden gebracht.


Voorbeeld
Arnold (33) heeft een lijfrentebankrekening met een saldo van € 53.000. Het gemiddeld inkomen van Arnold bedraagt over de afgelopen 2 jaar € 37.600.
Arnold wenst de gehele lijfrentebankrekening in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid af te kopen. Arnold is nu revisierente verschuldigd over de volledige afkoopsom van € 53.000.


1.1.1 Voorwaarden
Er moet voldaan worden aan de volgende drie voorwaarden:
de verzekeringnemer dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de aanspraak is langdurig arbeidsongeschikt;
op het moment van afkoop is de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
het af te kopen bedrag bedraagt per kalender jaar
maximaal € 40.644 (2018)
of als dat hoger is,
maximaal de gemiddelde premiegrondslag van het kalenderjaar vóór de afkoop en het jaar daarvoor. Bij de premiegrondslag wordt geen rekening gehouden met de franchise.

De langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake indien:
uit een recente verklaring van een arts. De arts verklaart dat betrokkene door ziekte of gebreken niet in staat is volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend én hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn, of
aannemelijk is dat betrokkene periodieke uitkeringen van privaat- of publiekrechtelijke aard wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt of gaat ontvangen.
Degene die van de regeling gebruik wil maken, moet dit aan de uitvoerder kenbaar maken. Als het af te kopen bedrag niet hoger is dan € 40.644 (2018) vindt er geen toetsing aan het inkomen plaats. Als het gewenste afkoopbedrag hoger is, wordt het inkomen van de voorgaande twee jaren getoetst. Het bedrag dat ontvangen wordt, wordt als een termijn van lijfrente aangemerkt. Dat betekent dat de uitvoerder geen revisierente maar wel inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen inhoudt op de afkoopsom.


Voorbeeld
Tatum heeft een lijfrenteverzekering met een afkoopwaarde van € 78.000. In 2017 raakt Tatum langdurig arbeidsongeschikt. Zij wil in 2018 gebruik maken van de regeling die het mogelijk maakt om haar lijfrenteverzekering (gedeeltelijk) af te kopen. De premiegrondslag van Tatum bedraagt € 54.000 in 2016 en € 64.000 in 2017.

Welk bedrag mag Tatum afkopen zonder dat zij revisierente verschuldigd is?

Tatum mag een bedrag ter hoogte van de gemiddelde premiegrondslag van de twee jaren voorafgaand aan de afkoop fiscaal vriendelijk afkopen. (€ 54.000 + € 64.000 ) / 2 = € 59.000. De franchise hoeft in dit geval niet op de premiegrondslag in mindering te worden gebracht. Tatum mag haar lijfrenteverzekering voor € 59.000 afkopen zonder dat zij revisierente verschuldigd is. De uitvoerder van de lijfrenteverzekering moet wel het inkomen over 2016 en 2017 toetsen, omdat het gewenste afkoopbedrag hoger is dan de grens € 40.466 (2018).


 

Deze PE Inkomen samenvatting is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen PE Inkomen in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Financieel adviseurs zijn verplicht hun PE-examen(s) in een vastgestelde periode van drie jaar te behalen. De ontwikkelingen, die in de PE-examens worden opgenomen zijn daarom op 1 januari 2018 niet ouder dan drie jaar. De PE-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waardoor ook de onderliggende modules in de PE-examens
aan de orde komen.

PE Inkomen Samenvatting 2019

Deze WFT PE Inkomen Samenvatting bevat alle onderdelen die getoetst zullen worden tijdens het eindexamen.
In combinatie met de WFT PE Inkomen oefenexamens is dit de beste training voor je examen. Je kunt ook starten met een Gratis PE Inkomen oefenexamen.

Onderwerpen die onder PE Inkomen vallen:

 • Ontwikkelingen in het kader van de Wft zijn onderwerpen waarvan de financiële adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben en die op 1 januari 2019 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar;
 • Ontwikkelingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die zeker worden geïmplementeerd (minimaal aangenomen zijn door de Eerste Kamer, beleid van ministeries en jurisprudentie);
 • Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviespraktijk van de gemiddelde adviseur;
 • Bedrijfsregelingen of wetgeving die van belang zijn voor de adviespraktijk.

Onderwerpen die niet onder PE Inkomen vallen:

 • Ontwikkelingen die betrekking hebben op periodieke aanpassingen van bedragen, limieten, indexeringen etc., tenzij deze het gevolg zijn van structuurwijziging of wijziging van relevante wet- en regelgeving;
 • Voorgenomen wetswijzigingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze op 1 januari 2019 zijn ingevoerd of bekend zijn;
 • Maatschappij specifieke of -generieke productinformatie;
 • Ontwikkelingen ouder dan drie jaar.

 

Info Training

 • Lessen 20
 • Toetsen 0
 • Duur 8 uur
 • Niveau HBO
 • Taal Nederlands
 • Cursisten 188
 • Certificaat Nee
 • Assessments Ja
 • PE Inkomen samenvatting toetstermen 2019/2020 0/20

  • Les1.1
   Afkoopregeling voor lijfrenten bij langdurige arbeidsongeschiktheid
   30 min
  • Les1.2
   Convenant verzuimverzekering
   30 min
  • Les1.3
   Dagloon WW na twee jaar ziekte
   30 min
  • Les1.4
   Gemiddeld hogere “terugkeerpremie” WGA
   30 min
  • Les1.5
   Wet verbetering hybride markt WGA
   30 min
  • Les1.6
   Grens groot/middelgroot/klein
   30 min
  • Les1.7
   Staartlasten
   30 min
  • Les1.8
   Wet harmonisatie instrumenten bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten
   30 min
  • Les1.9
   Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
   30 min
  • Les1.10
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
   30 min
  • Les1.11
   Sociaal akkoord
   30 min
  • Les1.12
   Verbod op inhouding op het minimumloon
   30 min
  • Les1.13
   Schijnconstructies
   30 min
  • Les1.14
   Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
   30 min
  • Les1.15
   Het pensioen 1-2-3 (de nieuwe startbrief per 1 juli 2016)
   30 min
  • Les1.16
   Wijzigingen Wwz per 1 juli 2015
   30 min
  • Les1.17
   Wijzigingen per 1 januari 2016
   30 min
  • Les1.18
   Wijzigingen met Werk en Zekerheid
   30 min
  • Les1.19
   Ketenbepaling seizoensarbeid
   30 min
  • Les1.20
   Wijziging Arbowetgeving
   30 min

PE Inkomen examen reserveren

In samenwerking met Eureka examens bieden we je de mogelijkheid het PE Inkomen examen snel en eenvoudig te kunnen maken. We doen dit op 8 plaatsen in Nederland; Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Woerden en Zwolle.
Deze locaties hebben gemiddeld 20 examen plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom snel een datum en een tijdstip.

Kosten PE Inkomen examen

De kosten voor het examen bedragen €127,50. De examens zijn vrijgesteld van BTW.

Eureka Examens is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als WFT-exameninstituut onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Een exameninstituut draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van de organisatie en de afname van examens. Bij Eureka Examens kunt u alle WFT & PE examens maken.

Beoordelingen

Gemiddelde Beoordeling

0
0 beoordeling

Cijfers Beoordeling

5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
  €29,95