Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PE Basis Samenvatting 2018/2019

(0)
€59,95
PE Basis Samenvatting 2018/2019

Algemeen pensioenfonds


Toetstermen
1d.19*

Ontwikkeling
Op 1 januari 2016 is de Wet algemeen pensioenfonds in werking getreden, waarmee het algemeen pensioenfonds (apf) is geïntroduceerd.
De kandidaat kan op hoofdlijnen omschrijven wat een algemeen pensioenfonds is.

Overige informatie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/23/klijnsma-oprichten-algemeen-pensioenfonds-per-1-januari-2016-mogelijk


Sinds 1 januari 2016 is de Wet Algemeen Pensioenfonds (APF) van kracht. Met de invoering van het
APF biedt het kabinet werkgevers, werknemers en beroepsgenoten een extra keuzemogelijkheid bij het laten uitvoeren van hun pensioenregeling.

Een APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. Per collectiviteitskring houdt het APF een afgescheiden vermogen aan. Een APF kent de stichtingsvorm. Niet alleen bestaande pensioenfondsen kunnen een APF oprichten, maar ook derden zoals verzekeraars of pensioenuitvoeringsorganisaties. Regelingen die zijn ondergebracht bij een verplicht gesteld pensioenfonds mogen niet worden ondergebracht bij een APF.
De huidige keuzemogelijkheden – pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling (PPI) of multi- ondernemingspensioenfonds (multi-opf) – kennen beperkingen in de mogelijkheden tot bundeling van verscheidene pensioenregelingen.

Binnen een APF kunnen meerdere regelingen worden ondergebracht. Het bundelen van de uitvoering van verschillende regelingen in een APF kan een aantal voordelen opleveren, zoals bijvoorbeeld schaalvoordeel. Schaalvoordelen zijn van belang voor het verlagen van uitvoeringskosten, zodat de kostendruk kan afnemen. Ook kan de uitvoering van de regelingen worden gestandaardiseerd. Voor veel vooral kleinere en middelgrote pensioenfondsen wegen de administratieve lasten te zwaar tegen de omvang van het beheerd vermogen. Binnen een APF kunnen deze regelingen gezamenlijk beheerd worden, zonder dat de administratieve scheiding tussen de regelingen verloren gaat.

Deze PE Basis Samenvatting is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen PE Basis in de periode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Financieel adviseurs zijn verplicht hun PE-examen(s) in een vastgestelde periode van drie jaar te behalen. De ontwikkelingen, die in de PE-examens worden opgenomen zijn daarom op 1 januari 2018 niet ouder dan drie jaar. De PE-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waardoor ook de onderliggende modules in de PE-examens aan de orde komen.

Onderwerpen die wel onder PE Basis vallen:

Ontwikkelingen in het kader van de Wft zijn onderwerpen waarvan de financiële adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben en die op 1 januari 2018 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar;
Ontwikkelingen die betrekking hebben op wet-en regelgeving die zeker worden geïmplementeerd (minimaal aangenomen zijn door de Eerste Kamer, beleid van ministeries en jurisprudentie);
Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviespraktijk van de gemiddelde adviseur;
Bedrijfsregelingen of wetgeving die van belang zijn voor de adviespraktijk.

Onderwerpen die niet onder PE Basis vallen:

Ontwikkelingen die betrekking hebben op periodieke aanpassingen van bedragen, limieten, indexeringen etc., tenzij deze het gevolg zijn van structuurwijziging of wijziging van relevante wet- en regelgeving;
Voorgenomen wetswijzigingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze op 1 januari 2018 zijn ingevoerd of bekend zijn;
Maatschappij specifieke of -generieke productinformatie;
Ontwikkelingen ouder dan drie jaar.

PE Basis Oefenexamens

Wil je naast deze samenvatting ook de beste oefenexamens maken?  PE Basis Oefenexamens

Info Training

 • Lessen 34
 • Toetsen 0
 • Niveau MBO | HBO
 • Taal Nederlands
 • Cursisten 1439
 • Assessments Ja
 • PE Basis toetstermen 0/34

  • Les1.1
   Algemeen pensioenfonds
   30 min
  • Les1.2
   Beloningsbeleid financiële ondernemingen
   30 min
  • Les1.3
   De belangrijkste regels in de Wbfo zijn:
   30 min
  • Les1.4
   Wijzigingen box 3
   30 min
  • Les1.5
   Breed moratorium
   30 min
  • Les1.6
   Crowdfunding
   30 min
  • Les1.7
   Nieuwe voorschriften
   30 min
  • Les1.8
   Identificatie in digitale wereld
   30 min
  • Les1.9
   Inkeerregeling
   30 min
  • Les1.10
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
   30 min
  • Les1.11
   Invoering Common Reporting Standard
   30 min
  • Les1.12
   Kifid
   30 min
  • Les1.13
   Leefgeldrekening voor mensen met problematische schulden
   30 min
  • Les1.14
   Levenlanglerenkrediet
   30 min
  • Les1.15
   Sociaal akkoord
   30 min
  • Les1.16
   Payment Services Directive (PSD) II
   30 min
  • Les1.17
   Private Lease
   30 min
  • Les1.18
   Private lease en BKR
   30 min
  • Les1.19
   Verzekeringskaart
   30 min
  • Les1.20
   Sanctiewet en ultimate beneficial owners (UBO)
   30 min
  • Les1.21
   Solvency II
   30 min
  • Les1.22
   Studieschuld
   30 min
  • Les1.23
   Telecom krediet
   30 min
  • Les1.24
   Tuchtrecht banken
   30 min
  • Les1.25
   Versnelde verhoging AOW-leeftijd
   30 min
  • Les1.26
   Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
   30 min
  • Les1.27
   Wijzigingen wet werk en zekerheid
   30 min
  • Les1.28
   Wijzigingen Wwz per 1 juli 2015
   30 min
  • Les1.29
   Wijzigingen per 1 januari 2016
   30 min
  • Les1.30
   Wijziging depositogarantiestelsel
   30 min
  • Les1.31
   Wettelijke gemeenschap van goederen
   30 min
  • Les1.32
   BKR-toets
   30 min
  • Les1.33
   Soorten registraties
   30 min
  • Les1.34
   Successiewet
   30 min

PE Basis examen reserveren

In samenwerking met Eureka examens bieden we je de mogelijkheid het PE Basis examen snel en eenvoudig te kunnen maken. We doen dit op 8 plaatsen in Nederland; Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Woerden en Zwolle.
Deze locaties hebben gemiddeld 20 examen plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom snel een datum en een tijdstip.

Kosten PE Basis examen

De kosten voor het examen bedragen €127,50. De examens zijn vrijgesteld van BTW.

Eureka Examens is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als WFT-exameninstituut onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Een exameninstituut draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van de organisatie en de afname van examens. Bij Eureka Examens kunt u alle WFT & PE examens maken.

Beoordelingen

Gemiddelde Beoordeling

0
0 beoordeling

Cijfers Beoordeling

5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
€59,95