Meer info? 085-222 02 85
tijdens werkdagen van 9:00 tot 17:00

Praktijk Examen

Minimum leeftijd

Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor derijlessen.

Verklaring van Rijvaardigheid

Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Verklaring van Geschiktheid

Het CBR gaat ook na of je lichamelijke- of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van Geschiktheid.

Reservering

Je rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Bij de examenaanvraag hoort je Eigen Verklaring, een formulier met tien vragen over je gezondheid. Dit formulier wordt door je rijschool digitaal naar het CBR gezonden, behalve als je een of meerdere vragen met 'Ja' moet beantwoorden. In dat geval vul je een papieren Eigen verklaring in, die je rijschool naar het CBR stuurt.

Bij de meeste rijscholen kun je, in overleg met je instructeur, zelf je ideale tijdstip van afrijden bepalen.

Meenemen naar het examen

Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen B moet je de volgende documenten overhandigen:

  • de oproepkaart;
  • een geldig theoriecertificaat;
  • een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
  • het ingevulde formulier Zelfreflectie (sinds 1 januari 2008) eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets.

ToetsJeKennis.nl

 

CRKBO registratie

CRKBO

Volg ons

Veilig betalen

©2001 - 2016 ToetsJeKennis.nl